Absolwenci

Witamy na stronie Klubu Absolwenta w specjalności Matematyka Finansowa lub Matematyka Ubezpieczeniowa!

Już od kilkunastu lat Wydział‚ Matematyki, Informatyki i Mechaniki opuszczają absolwenci, których prace magisterskie dotyczyły problemów matematyki finansowej lub ubezpieczeniowej. Klub Absolwenta jest forum pozwalający na utrzymywanie kontaktów w tym gronie osób. Klub jest miejscem wymiany wiedzy i informacji między absolwentami a także okazją odnowienia dawnych kontaktów koleżeńskich. Klub może ułatwiać także kontakt z pracownikami Wydziału i możliwość korzystania z ich wiedzy teoretycznej a także angażowania ich w projekty na rzecz własnych pracodawców. Klub może być wreszcie forum ofert pracy dla osób aktualnie kończących studia i ofert staży dla studentów.