Dydaktyka


Studia magisterskie

Rynek finansowy i ubezpieczeniowy zatrudnia od wielu lat absolwentów matematyki. Oszacowanie ryzyka, wycena kontraktów finansowych i ubezpieczeniowych to dziedziny, w których dobra znajomość metod matematycznych jest niezbędna. Wachlarz dróg kariery jest ogromny: począwszy od dealer'a dokonującego bezpośrednich transakcji na rynku, przez doradcę finansowego aż po specjalistę obliczającego ryzyko inwestycji lub przygotowującego nowe instrumenty finansowe dla klientów. Nasi absolwenci odnoszą sukcesy na każdym z wymienionych pól zarówno w Polsce jak i za granicą Przygotował ich do tego odpowiednio dobrany program studiów:

Program magisterski w zakresie metod matematycznych w finansach: dla tych, których interesuje rynek finansowy, inwestycje i zarządzanie ryzykiem. Więcej informacji tutaj [Program magisterski: Metody matematyczne w finansach].

Program magisterski w zakresie metod matematycznych w ubezpieczeniach: dla tych, którzy kierują się w stronę tworzenia, wyceny i analizy produktów ubezpieczeniowych. Więcej informacji tutaj [Program magisterski: Metody matematyczne w ubezpieczeniach].

Studia doktoranckie

W ramach prowadzonych na Wydziale studiów doktoranckich z zakresu matematyki i informatyki oferowane są także studia doktoranckie z matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Praca badawcza w zakresie matematyki finansowej lub ubezpieczeniowej pełna jest pięknych i trudnych problemów matematycznych. Od zagadnień matematyki teoretycznej różni je sposób przedstawienia problemów: językiem rynku finansowego a nie językiem abstrakcyjnych pojęć. Studia doktoranckie pozwalają dostrzec ogromną siłę matematyki jako języka opisu i analizowania świata rzeczywistego. Pozwalają obcować z abstrakcyjnymi obiektami, a jednocześnie obserwować ich zastosowanie do modelowania rzeczywistych problemów.

Doktorat z matematyki finansowej jest przepustką zarówno do dalszej kariery akademickiej jak i do pracy komercyjnej. Te dwa światy, uniwersytecki i biznesowy, wciąż się przeplatają, o czym świadczą liczne projekty realizowane na Wydziale (patrz [Consulting]).

Studia doktoranckie z matematyki finansowej/ubezpieczeniowej to możliwość:

  • zobaczenia, że matematyka finansowa/ubezpieczeniowa prowadzi do interesujących i trudnych zagadnień matematycznych;
  • znalezienia wielu bardzo teoretycznych jak i bardzo praktycznych problemów wymagających rozwiązania;
  • sprawdzenia umiejętności tworzenia nowych modeli matematycznych a następnie ich rozwiązywania;
  • udziału w projektach realizowanych dla partnerów biznesowych.

Informacje o studiach doktoranckich znajdują się tutaj. O zainteresowaniach pracowników naukowych możesz przeczytać tutaj [People].