Program magisterski: Metody matematyczne w ubezpieczeniach

Program prowadzi do dyplomu magistra matematyki w zakresie metod matematycznych w ubezpieczeniach.

Założenia (wykłady jakie należy zaliczyć na etapie licencjackim):

 • Rachunek prawdopodobienstwa II
 • Wstęp do analizy stochastycznej
 • Wstęp do matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
 • Optymalizacja I

Wykłady obowiązkowe:

 • Równania różniczkowe cząstkowe I
 • Jakościowa teoria równań różniczkowych zwyczajnych
 • Modele matematyczne rynku instrumentów pochodnych I
 • Statystyka II
 • Teoria ryzyka w ubezpieczeniach
 • Matematyka w ubezpieczeniach życiowych

Wykłady do wyboru (co najmniej dwa wykłady z poniższej listy):

 • Analiza portfelowa
 • Mikroekonomia
 • Procesy stochastyczne
 • Symulacje stochastyczne
 • Wstęp do teorii gier
 • Optymalizacja II

Seminarium monograficzne (1 rok seminarium do wyboru):

 • Statystyka matematyczna i jej zastosowania (seminarium magisterskie)
 • Rachunek prawdopodobieństwa (seminarium magisterskie)

Seminarium mgr:
Matematyka w ubezpieczeniach życiowych.