Kontakt

Zakład Metod Matematycznych w  Finansach i Ubezpieczeniach
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa

e-mail: mathfinance[at]mimuw.edu.pl

fax: +48-22-5544-300
telefon: +48-22-5544-486