Program magisterski: Metody matematyczne w finansach

Program prowadzi do dyplomu magistra matematyki w zakresie metod matematycznych w finansach.

Założenia (wykłady jakie należy zaliczyć na etapie licencjackim):

 • Rachunek prawdopodobieństwa II
 • Wstęp do matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
 • Wstęp do analizy stochastycznej

Wykłady obowiązkowe:

 • Równania różniczkowe cząstkowe I
 • Inżynieria finansowa
 • Analiza portfelowa
 • Modele matematyczne rynku instrumentów pochodnych I

Wykłady do wyboru (co najmniej dwa wykłady z poniższej listy):

 • Modele matematyczne rynku instrumentów pochodnych II (oferowany co 2 lata)
 • Optymalizacja II
 • Symulacje stochastyczne

Seminaria mgr (jedno z poniższej listy):

 • Matematyka finansowa
 • Metody probabilistyczne w finansach
 • Modele matematyczne w finansach