Prowadzone wykłady

Wykłady fakultatywne

Mikroekonomia [więcej]

Wstęp do matematyki finansowej i ubezpieczeniowej [więcej]

Inżynieria finansowa [więcej]

Analiza portfelowa  [więcej]

Modele matematyczne rynku instrumentów pochodnych I [więcej]

Ekonometria [więcej]

Matematyka w ubezpieczeniach życiowych [więcej]

Teoria ryzyka w ubezpieczeniach [więcej]

Szeregi czasowe I [więcej]

Wstęp do teorii gier [więcej]

Wykłady monograficzne

Teoria ryzyka w ubezpieczeniach IIb [więcej]

Badanie ryzyka w finansach [więcej]

 


Seminaria monograficzne

Metody ilościowe w finansach [więcej]