Witamy na stronie Grupy Matematyki Finansowej !

Nasza Grupa powstała z inicjatywy kilku matematyków zainteresowanych matematycznymi problemami w finansach we wczesnych latach dziewięćdziesiątych XX w. Obecnie stanowimy odrębną jednostkę naukowo-edukacyjną (zakład) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Naszym celem jest rozwój badań naukowych i kształcenia w dziedzinie matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, matematycznej ekonomii i teorii gier, a także wykorzystywanie osiągnięć tych dziedzin nauki w praktyce życia gospodarczego. Ważną częścią naszej misji jest tworzenie warunków do współdziałania matematyków z praktykami. Główną formą realizacji tych celów jest realizowany przez nas program badawczy i edukacyjny obejmujący zastosowanie nowoczesnych metod matematycznych w finansach, bankowości i ubezpieczeniach.

Nasza działalność edukacyjna realizowana jest formie programów magisterskich: Metody matematyczne w finansach i Metody matematyczne w ubezpieczeniach realizowanych w ramach studiów II stopnia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Prowadzimy także kształcenia na poziomie doktorskim (patrz Dydaktyka).

Nasza praca naukowa dotyczy wielu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematyki finansowej i ubezpieczeniowej oraz matematycznych podstaw ekonomii (patrz Research).